Фирма “Геострой 2002” ООД, през изминалите години, изпълни множество обекти като: основни ремонти в сградата на МС, кабинети на Конституционен съд на Република България, Почивна база на МС в Банкя, ремонти на ведомствени жилища на МС и МО и други. Техническият персонал и работниците на фирмата са основните изпълнители на кабинета на Министър-председателя на Република България, държавния пресцентър в МС, телевизионното студио и други. Също така бяха изпълнени и множество обекти, възложени от Министерство на отбраната като ремонт на зали и на ведомствен жилищен фонд за кадрови военнослужещи; обекти свързани с РСМР в училища и детски градини на територията на СО район Подуяне, основен ремонт на сграден фонд на УАСГ, монтажни дейности в УНСС.
Изпълнените обекти бяха вследствие спечелени конкурси съгласно закона за обществените поръчки.
“Геострой 2002” ООД е извършила и множество СМР в обекти на Автосервиз Изток, обекти на фирма “Академика 2000” ООД, “Софийски тенис клуб” и много офиси, апартаменти, търговски обекти и други.
“Геострой 2002” ООД разполага с необходимите строителни звена от квалифицирани специалисти за извършване на широк спектър от довършителни и ремонтни дейности като мазачи, фаянсаджии, строителни бояджии, паркетаджии и други, свързани с вида и с обема на работата. Екипите са оборудвани с необходимите изструменти, помощни съоръжения и механизация за изпълнение на възложените поръчки. Разполагаме с екипи за изпълнение на обекти, свързани с ВК, ел. инсталации, ОВ инсталации, както и направа на тавани, стени и предстенни обшивки от гипсокартон. Изпълняваме и топлоизолации по вид, желан от клиента, покриви и хидроизолации на покриви и основи на огради и сгради.
СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ